Synergia Lab a.s.

Hořiněves 84, 503 03 Hořiněves
E-mail kancelář: post@synergialab.cz
Tel.: +420 608 535 292

[Zde se nacházíme]

Společnost Synergia Lab a.s. je si vědoma potřeby ochrany osobních údajů, níže uvádíme text

Prohlášení o zpracování osobních údajů.

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

Vaše osobní údaje mohou být předány ke zpracování třetím stranám, jako jsou např. úřady České republiky, bankovní ústavy, firma zajišťující zpracování účetní, daňové a mzdové agendy, firma zajišťující dopravní služby.

Text prohlášení - ZDE